MAIN MENU

.:  Home
.:  Accommodation
.:  Attractons
.:  Location
.:  Photo Gallery
.:  Contact Us

ร่มสน ร้านอาหาร & บ้านพัก
เลขที่ 45/9 หมู่ที่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร. 038-630194 ,038-630300 ,080-2970060 ,081 - 7816725 , 081 - 2092445
แฟ็กซ์ 038 - 801179

ขั้นตอนการจองห้องพัก
- โอนเงิน มัดจำค่าห้องพักล่วงหน้า 30 % ( ขั้นต่ำ 500 บาท )

- ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บ้านฉาง ประเภท สะสมทรัพย์
- เลขที่บัญชี 497 - 0 - 00540 - 3
- ชื่อบัญชี นางสุรินทร์ ธนะไพบูลย์
- หลังจากโอนเงินแล้วให้โทรแจ้งที่รีสอร์ทด้วย - ในวันที่เข้าพักให้นำหลักฐานการโอนเงิน มาด้วย© 2015 Copyright www.romsonhadnumrin.com
© 2004 Designed by camptour.net All Rights Reserved.